Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

Idrott och hälsa 1 - Konditionsträning

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 19 april 2023

Under det här arbetsområdet kommer vi att utveckla kunskaper om konditionsträning samt förmåga att träna kondition utifrån olika träningsmodeller.

 

Syfte/mål: Du skall enligt kursens mål utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa.
 2. Kunskaper om betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga, hälsa och livsstil.

 Centralt innehåll:

 • Motion-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar allsidig kroppslig förmåga och hälsa.
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditionsträning.

Begrepp:

 • Intensitet - Hur ansträngande aktiviteten är vilken kan beskrivas med upplevd ansträngning eller mätbar med puls
 • Duration - Hur länge passet pågår
 • Frekvens - Hur ofta passen genomförs per vecka
 • Träningsmodeller - Olika metoder för konditionsträning, exempel på två olika modeller: Distans- och intervallträning
 • Puls - hjärtats frekvens dvs. hur många slag hjärtat slår under en minut.
 • Vilopuls - Hjärtats frekvens i vila
 • Arbetspuls - Hjärtats frekvens under arbete
 • Maxpuls - Hjärtats maximala frekvens vid högintensivt arbete

Teorier och forskning om träningslära

https://www.idrottsforskning.se/basta-guiden-till-effektiv-konditionstraning/

https://www.idrottsforskning.se/sa-anpassar-sig-hjartat-till-konditionstraning/

https://www.idrottsforskning.se/sa-paverkas-hjarnan-av-fysisk-traning/

Exempel på distans- resp. intervallträning för kondition:

 1. Snabbdistans: 20-40 minuter med jämn fart i ett medel- till högintensivt tempo och med puls omkring 80-90% av max.
 2. Långdistans: 30 minuter-2 timmar med jämn fart i ett låg- till medelintensivt tempo och med en puls omkring 60-80% av max.
 3. Kort intervall: 20/15 dvs. 20 sek mycket högintensivt arbete följt av 15 sek vila som upprepas 8-10 ggr, sen vila 2-3 min och upprepa ytterligare 8-10 ggr. Arbetet genomförs med en puls omkring 95-100% av max. Total tid: ca 12-15 minuter
 4. Medellång intervall: 70/40 dvs 70 sek högintensivt arbete följt av 40 sek vila som upprepas 4-6 ggr, sen vila 3-4 min och upprepas ytterligare 4-6 ggr.  Arbetet genomförs med en puls omkring 90-95% av max. Total tid: ca 15-20 minuter 
 5. Lång intervall: 4/2 dvs 4 min högintensivt arbete följt av 2 min vila som upprepas 4-6 ggr. Arbetet genomför med en puls omkring 85-90% av max. Total tid: 20-30 minuter
 6. Fartlek: Anpassad fart utifrån terräng och omgivning exempelvis gå i uppförsbackar och löpa utför
Kunskapskrav:
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet/med viss säkerhet/med säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla/nyanserade/nyanserade omdömen värdera resultatet.
 
Två filmklipp, en med löpteknik och den andra med olika intervaller och vad de olika intervallerna är bra för.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Idrott och hälsa 1 - Konditionsträning

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback