Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Novell åk 8 sv/sva

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vecka 52-5 kommer vi att arbeta med temaområdet "noveller." Temat går ut på att bekanta sig med litterära och dramaturgiska begrepp, att läsa en novell samt att skriva en egen novell som slutexamination. Ämnet ska handla om ungdomar och m i livet. Sen ska du ge kamratrespons och till sist sätta in din novell i en presentation och arbeta med layout, bild och välja ett musikstycke du kopplar ihop med innehållet i din novell.

Följande punkter bör gås igenom innan novellen skrivs:

  • Huvudhandlingen – Vad ska novellen handla om? Denna handling blir den ”röda tråden” i novellen. Håll dig till denna handling utan större sidospår.

  • Titel – när du vet vad novellen ska handla om kan du börja fundera på en titel. Kommer du inte på någon direkt kan du hitta på en senare i skrivandet.

  • Rollfigurer – Kom fram till vilka rollfigurer som ska finnas med. Tänk på att det ska vara intressanta personer som fångar läsarens intresse.

  • Miljö – Var utspelar sig novellen? Se även här till att välja en miljö som du beskriver och ger liv. Det underlättar att ta en miljö som du känner väl till, då blir det lättare att göra en bra beskrivning.

  • Budskap – En novell måste inte ha ett budskap, men det kan göra den mer intressant för läsaren. Det kan också underlätta när du ska skriva slutet om du har ett budskap som du vill föra fram.


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Svenska och Svenska som andraspråk - åk 8
Uppgifter
Novell
Skriva novell och gestalta