Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Gipsfigurer

S-Östra grundskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Gör en gipsfigur av en förebild, eller någon som betyder något för dig.

I denna uppgift ska ni göra en gipsfigur. Temat för figuren ska vara någon som betyder något för er. Det kan vara en familjemedlem eller ett husdjur, en artist eller sportstjärna, eller en seriefigur. Ni väljer. enda kravet är ett huvud, en kropp, armar och ben.

Svårighetsgraden på figuren kommer att avgöra vilken betygsnivå nå siktar på. Gör ni människor där det krävs mer detaljer så har ni möjlighet att få A som högsta betyg medan enklare seriefigurer med färre detaljen endast kan ge ett C som bästa betyg. 

 

Så här gör ni:

1. Ni inleder med att göra en skiss i färg, så ni vet hur eran figur ska se ut. Tänk på proportionerna, dvs hur stora alla kroppsdelar är. Det bör ta som mest två lektioner. 

2. Sedan börjar ni med ståltråd. Tänk att ståltråden är skelettet på eran figur. Den ska se ut ungefär som en streckgubbe. figuren ska vara ca 20 Cm i höjd. 

3. Efter det lindar ni hushållspapper runt ståltråden för att ge er figur den volym, eller den tjocklek ni vill ha. Linda ganska tight runt ståltråden och försök att inte riva av pappret. 

4.  Nu är det dags att börja med gips. Klipp flera tunna remsor av gipsrullen, doppa den i vatten och stryk sedan på er figur. se till att stryka noggrant så att gipspulvet på remsan löses upp ordentligt. Täck hela figuren. Viktigt att tänka på är täcka leder och skarvar där kroppsdelar kan lossna. En annan grej är att när gipset torkat så går det inte att ändra, så gör och forma som ni vill ha det och som det ser ut på skissen. 

5. När figuren är täckt kan ni göra detaljer. Näsor, fingrar, hår, kläder och allt annat som gör att er figur ser ut som på skissen. 

6. Sista steget är att måla figuren. Ni målar med tjocka täckfärger, akryl eller ready mix. Ni målar bäst i två eller tre omgångar. Ni börjar med de stora färgerna, tröja, byxor, ansikte osv. När detta torkar gör ni detaljer, ögon, mun eller detaljer på kläderna. Sista steget är att rätta till eventuella skavanker så er figur blir perfekt. 

 

Här är en liten film som beskriver arbetsprocessen:

Jag bedömer er figur utefter hur ni format den, hur proportioner ser ut, storleken på kroppsdelarna. Jag bedömer hantverket och hur väl ni arbetat i gips med släta ytor och fast och hållbar. Jag bedömer detaljarbete i både formandet och i måleriet. Till sist bedömer jag även likheten till eran skiss.  

 

Lycka till.  


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Bild 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback