Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Tema våren

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Tema - Våren , förskoleklass 2022

Tema våren

 

I temaarbete om våren kommer vi utgå från barnens nuvarande kunskaper om vad som kännetecknar våren.Vi startar med att göra en tankekarta där barnen själva får komma med reflektioner om våren. Se film om olika vårblommor , djur och insekter, klippa ut faktatexter och rita/måla. Slutresultatet blir en bok om våren.

 

Eleverna ska utveckla intresse och förståelse för temat våren.


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter