Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Fysik - Energi

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Lampor, kaffemaskiner, tvättmaskiner, kylskåp och datorer – alla har tekniska beskrivningar som talar om hur mycket energi de använder under en viss tid. Det är stora mängder energi som behövs. Alla maskiner och apparater ska så klart göra tillräcklig nytta, men i framtiden måste det ske med lägre energianvändning. Energi som krävs för att driva alla maskiner och apparater måste dessutom produceras på ett hållbart sätt, så att vi inte förstör vår planet.

Period

v. 48-4

 

Undervisning

Genomgångar, räkneuppgifter, ne.se, fysikboken (s. 150-172, 104-106, 110-11 ), laborationer och filmer

 

Bedömning

Sker löpande, skriftligt prov i begreppsförmågan, skriftligt prov i kommunikationsförmågan.

 

Begrepp

Energiprincipen

Vad energi är

Energiformer

Energiomvandlingar

Arbete - Energi - Effekt - Elektrisk effekt

Olika energikällor

Verkningsgrad

Förnybara energikällor

Icke-förnybara källor

Magnetfält

Kraftlinjer

Hans Christian Örstedt

Elektromagnetism

Michael Faraday

Faradays ring

Induktion

Generator

Transformator

Elförsörjning och transport i Sverige

 

Inför Kommunikationsprov

Du kommer under detta prov få ett faktablad med fakta om tre olika Kraftverk. Du ska jämföra dessa tre och rekommendera en av dem. Du behöver alltså inför detta prov ha kunskap om Kolkraftverk, Naturgas, Olja, Kärnkraftverk, Vindkraftverk, Vattenkraftverk, Solenergi och Biobränslen.

Tänk på att i detta kommunikationsprov ska du,

- Ta ställning för ett kraftverk,

- Skriva två fördelar och en nackdel om det kraftverket, 

- Använda faktabladet genom att dina fördelar och nackdel utgår från någon fakta på faktabladet,

- Du ska resonera om fördelarna och nackdelen i flera led med hjälp av egen kunskap från NO-undervisningen,

- Hänvisa till varifrån fakta kommer (faktabladet, NO-lektioner, boken eller ne.se)

 

Perspektiv du kan resonera kring, ekologiska, hälsoperspektiv, samhällsperspektiv, miljöperspektiv. OBS! Inte ekonomiska perspektiv i NO.

 

Veckoplanering

v. 48 - Energi, Energiprincipen, Energiomvandlingar

v.49 - Arbete, Effekt, Energi - Räkneuppgifter

v. 50 - Magnetism, Elektromagnetism, Örstedt

v. 51 - Induktion, Generator, Transformator, Michael Faraday

v. 2 - Repetition, Induktion, Generator, Transformator

v. 3 - Energikällor

v. 4 - Begreppsprov och Kommunikationsprov


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter