Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Realismen 1800-talets slut

Rinkebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 maj 2021

Undersökande arbete. Eleverna ser några bilder och väljer en av dem för att analysera med anknytning till epoken. Eleven behöver hitta information om bilden och konstnären från internet och analysera bilden. Uppgiften finns under bilderna. Bland olika stilar väljer eleven den bild, som eleven tycker, representerar mest epoken och analyserar den bilden skriftligt. Eleverna skriver REFERAT. Beskrivningen för uppgiften ligger där nere efter alla bilder. Obligatoriskt att göra!

 Realismen uppstod som en revolution mot romantikens svävande känsloideal och dramatik under slutet av 1800-talet.

 Realismen fokuserade i stället på att avbilda föremål och situationer precis som de var, utan att överdriva eller försköna.

 Det var snarare så att konstnärerna försökte lägga fokus på det ”fula” i vardagen.

Motiven var ofta vardagssituationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Washington and the Committee of Congress at Valley Forge ...

 

 

 

 

Jag vill även visa några exempel på epokens litteratur som har också beskrivit vardagliga liv för att vi kan inte skilja konsthistoria från historia.

 

 

 

 

 

 

 

På slutet av 1900-talet kom kameror till samhället

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift:

Jämför alla bilder och hitta särdrag av stilen.Titta om det finns något upprepande i bilderna?

Välj en av bilderna för att analysera den.

Hur kan man hitta bildens namn/titel och konstnären som målade bilden? T,ex. slå på internet eller i Google  ordet Barock, bläddra bilder och hitta information om den här bilden du söker  och om konstnären.

Förklara varför väljer du just denna bilden och på vilket sätt representerar bilden epoken, tycker du?  Det bli lättare att analysera bilden om du läser först information om konstnären och om bilden samt tittar noggrant på andra bilder .från samma epok.

Tänk även att konsthistoria kan inte separeras från vanligt historia, som ni läser på SO. 

 

Läs frågorna men skriv som flytande berättelse:

1) Vilka känslor väcker bilden? (Upplevelsen)

2) Vad föreställer bilden? Vad händer i bilden? (Figurer, föremål, miljö, händelser; denotationer)

3) Vilka är med i bild och vad har de för relation till varandra?

4) De viktigaste detaljerna som visar att tavlan hör till epoken.

5)  Hur är bilden uppbyggd (komposition, färg, form, ljus) och hur är den framställd, vilken teknik? (Denotationer)

6) Vad kommer man att tänka på när man ser på bilden? (Konnotationer)

7) Vem har gjort/beställt bilden (avsändaren)? 

Vem är bilden avsedd för? (målgrupp)

8) Vilket syfte (budskap) har bilden främst? (Vill den propagera, underhålla, göra reklam osv?)

9) Vilken effekt har bilden på dig som mottagaren?

10) Är bilden estetisk? Förklara ordet Estetik. Förklaringen hittar du på internet.

Om du träffar några ord som du kan inte förklara, sök på internet. Du får inte använda ord om du inte vet ordets betydelse.


Läroplanskopplingar

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Bild
Uppgifter
Läs innehållet!
Läs innehållet!