Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Grön Flagg- Sopsamlarmonster

Bikupan, Hedemora · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Vi vill öka barnens förståelse för hållbar utveckling genom att tillsammans ta reda på vad var och en av oss kan göra för skillnad och varför alla behöver hjälpas åt. Vi tar hjälp av "Sopsamlarmonster" för att på ett lekfullt och lustfyllt sätt väcka barnens intresse och inspiration för att värna om vår miljö samt jordens resurser.

Inledning

Dagligen pratas det om jordens resurser och vår påverkan kring klimatet och miljön. Vi vill på ett lekfullt och lustfyllt sätt göra barnen medvetna om hur de kan vara med och påverka vår sophantering, att deras görande kan påverka jordens välmående. Vi kommer bland annat använda oss av ett material om "Sopsamlarmonster". Detta är ett material som Göteborgs region har tagit fram för barn i förskoleåldrarna. Ni hittar hemsidan till monstren här . Grön Flagg arbetet görs i relation till de globala målen för hållbar utveckling. De målen hittar ni här . 

 

Genomförande

Sopsamlarmonsterna är 17 stycken olika figurer som gillar olika saker, tex Kompostina som bara gillar matavfall, Plastis som endast gillar plast och Prassel som gillar tidningar.  Vi kommer att spela spel som memory med sopsamlartema, gå på utflykter till närliggande natur och prata om vad som är viktigt att tänka på, vad händer om man kastar skräp i naturen? Försvinner skräpet eller ligger det kvar? Är det farlig för miljön? Vi kommer även besöka våran närliggande sopsortering. Genom de olika aktiviteterna kommer vi arbeta inom områdena sortering, matematik, språk, skapande, drama/musik och natur. Vi kommer läsa böcker tillsammans med ämnen som lyter fram sopsortering och skräpets påverkan på naturen. 

Syfte

Vi vill på ett enkelt, spännande och roligt sätt göra barnen medvetna om denna viktiga del i arbetet för en hållbar utveckling. Detta är ett tema som ligger väl i tiden och som det pratas mycket om på alla håll, och vi tror att vi kan ha användning av just det i vårt tema. Vi tror att sopsamlarmonstren är ett bra sätt att fånga barnens intresse och skapa lärdom. Vi vill att barnen ska skapa förståelse genom olika lekfyllda situationer som är både planerade och spontana. Vi vill få dem nyfikna och intresserade, vi vill att de ska ställa frågor, vilja ta reda på information och se miljön i sin omvärld. Vi vill ge dem lärdom om deras påverkan på klimat och miljö och hur viktigt det faktiskt är, UTAN att skapa någon klimatångest. 

Dokumentation/Utvärdering

Vi kommer dokumentera detta arbete och barnens utveckling i barnens lärloggar på Unikum. Vi kommer också använda oss av bilder och teckningar på vår avdelning där både barn och föräldrar kan se vad vi gör. Utvärdering av detta arbete gör i slutet av höstterminen 2020, detta med hjälp av observationer och dokumentation som gjorts under arbetets gång. 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback