Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

4 - 5

Odling

Östra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 12 april 2023

Under vår och höstterminen 2023 kommer vi att arbeta med odling. Hur kan man få någonting att gro? Vad behövs för att få grönsaker att växa? Vad kan växa på vår kolonilott?

 

Syfte, förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • målet med att odla ätbara grönsaker är att eleverna ska få en förståelse för varifrån vi får vår mat, samt att vi själva kan påverka vår närmiljö. 
 • att utveckla skolans kolonilott ihop med eleverna
 • att under demokratiska former planera, utvärdera och samarbeta med projektet. 
 • att känna till odling i ett historiskt perspektiv t ex jordbruksrevolutionen.
 • att känna till och kunna benämna redskap som används för odling.
 • att känna igen och kunna namnge vanliga grönsaker.
 • att känna till hur ett frö utvecklas och några växters livscykel.
 • att ta reda på vad ett frö behöver för att gro och växa. Samt vad som händer om man utesluter något som behövs.
 • du ska utveckla din förmåga att skriva hypoteser och din förmåga att genomföra och dokumentera en undersökning.

Centralt innehåll

 • Djur, växter och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Enkla fältstudier och experiment- planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Undervisningens innehåll och uppgifter

Arbetsformer

 • Vi kommer att prata om och experimentera med hur ett frö gror och växer.
 • Vi kommer att odla olika frön med start i april.
 • Vi kommer att utveckla vår kolonilott.
 • Vad som ska planteras kommer styras av  vad vikingarna odlade. Eleverna kommer att vara delaktiga i hela processen fån frö till färdig grönsak, t ex sådd, skötsel, vattning, rensning, skörd.
 • Vi kommer att samla kunskaper om odling under lektioner, filmer, läsning av texter och arbeta praktiskt med både experiment och på kolonilotten.

Utvärdering

 • Utvärdering av diskussioner i elevgruppen
 • Samtal med eleverna
 • Laborationsrapporter och praktiskt arbete.

 


 


Läroplanskopplingar

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Matriser i planeringen
Biologi åk 4-5
Uppgifter
Att grodda groddar (alfaalfa eller mungbönor)
Att läsa en fröpåse och plantera.
Att förodla
Att undersöka ett frö (stora vita bönor)
Rosenbönrace eller blomma-för-dagen-race
bilder till odlingsord
kolonilotten karta

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback