Skolbanken Logo
Skolbanken

AKK

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

AKK betyder Alternativ Kompleterande Komunikation och exempel på det är bl.a. tecken som stöd och bildstöd.

Planering

 

Bakgrund 

Vi har valt att arbeta med detta då det är ett mycket bra verktyg för att kunna kommunicera med varandra och göra sig förstådd. Både pedagog-barn, barn-pedagog och barn-barn. Det ger barnen möjlighet att kunna påverka och ha inflytande över sin dag även om de inte har utvecklat det verbala språket helt än. Eller om de har ett annat modersmål.

Mål

Vårt mål är att göra detta till en naturlig del av barnens vardag. Att material alltid ska finnas tillgängligt för barnen att använda och att vi pedagoger använder det kontinuerligt i vardagen. Vi vill att det ska bidra till ett ökat inflytande för barnen och till en ökad trygghet. Att kunna göra sig förstådd och känna sig lyssnad på är en viktig del i att skapa trygga relationer och i att bygga en god självkänsla.

Metod

Vi använder oss av tecken som stöd (TAKK) i vardagen med barnen. T.ex. vid matbordet, i samlingen och ute i hallen. Vi ska även använda mer tecken över lag i t.ex. leksituationer och vid skötbordet.

 

På borden har vi gjort egna ”dukar” med olika bilder av mat och dryck på för att barnen ska ges ytterligare en möjlighet till kommunikation. Vill man ha t.ex. en smörgås men inte kan förmedla det verbalt av någon anledning så kan man istället peka på smörgåsen på ”duken” och därigenom påverka sin situation och göra sig förstådd.

På väggen vid matborden har vi satt upp lappar som vi gjort i programmet InPrint. På lapparna finns olika maträtter, frukter, bär, grönsaker och saker vi har vid de olika måltiderna. Även tecken finns med på dem. Dessa lappar kan barnen och vi pedagoger peka på och vi kan diskutera kring dem under måltiderna.På en av avdelningens köksluckor som barnen kan nå sitter en ”känslotavla” där vi kan titta på och prata om olika känslor. Vi kan snurra på pilen för att berätta hur vi känner oss.

 

Vi har även gjort bildschema i InPrint som visar hur dagen ser ut i grunden. Dessa sitter uppe i varje rum på avdelningen för att de ska finnas nära till hands.

Vi pedagoger på avdelningen har gjort knippen med bilder på olika situationer, rutiner och aktiviteter som en dag på förskolan innehåller. T.ex. leka med bilar, äta frukost, samling och pussla. Dessa knippen kommer vi att ha på oss på dagarna för att barnen enkelt ska kunna komma fram till oss, peka på/visa en bild för oss och på så sätt kunna förmedla vad hen vill göra för något. Vi kommer ha ett knippe för inomhusvistelsen och ett för utevistelsen. På baksidan av bilderna finns tecknet för bilden.

 Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter