Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Reportage om en arbetsplats 2020/21

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Under de närmaste veckorna kommer vi arbeta med att gå igenom och förbereda för ett reportage som ska skrivas under VT-21. Detta är en informerande tidningstext som inte är riktigt lika formell som en tidningsartikel men inte heller lika berättande som en novell. Materialet till ert reportage kommer ni hämta från en arbetsplats där ni bland annat kommer hålla en kort intervju. Detta material kommer ni sedan skriva om till en informerande berättelse om vad ni "varit på" för arbetsplats och hur den påverkats av covid-19.

Uppgift:

Din övergripande uppgift är att skriva ett reportage om en arbetsplats angående Covid-19. För mer detaljerad information se den bifogade uppgiften.

 

Bedömning: 

I den här uppgiften bedöms dina skrivfärdigheter. Delvis bedöms din text efter hur väl den är anpassad efter formen reportage (språklig variation, att följa skrivregler och ordval). Delvis bedöms din text efter hur väl du samordnat bilder och olika typer av text (rubrik, bild, bildtext, ingress osv). Slutligen kommer ni i klassen att ge varandra kamratrespons och ni bedöms både i hur väl ni ger och i hur väl ni använder er av responsen.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.

Matriser i planeringen
Skriva: Reportage
Uppgifter
Uppgift: Skriva reportage

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback