Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion och samhälle, moral och etik VT21

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 april 2021

Du ska under några veckor få läsa om olika livsåskådningar och hur religion påverkar samhället. Vi kommer också att läsa om några grundläggande etiska modeller och hur de kan kopplas och användas för att förklara hur människor handlar när de ställs inför olika dilemman

Tid: 

Vi arbetar med arbetsområdet under vecka 15-22

Material:

Läroboken Religion 7-9 Capensis

Texter och övningar på Clio

Olika övningar med etiska dilemman

Filmer

Konkretisering

 • Vi läser om hur kristendomen har påverkat det svenska samhällets utveckling.
 • Vi tittar på religionens roll i några aktuella politiska händelser och konflikter i världen.
 • Du läser om några nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar.
 • Du tränar på att argumentera och resonera kring moraliska dilemman.
 • Du tränar dig på att använda etiska modeller när du argumenterar och resonerar kring moraliska dilemma. 
 • Du resonerar och argumenterar kring olika värderingar utifrån olika etiska modeller.
 • Du lär dig att använda etiska begrepp och andra centrala begrepp som behövs för att diskutera religion och livsfrågor.

Undervisning/arbetssätt

Lärarledda genomgångar 

Eget arbete med text, instuderingsfrågor och diskussionsuppgifter

Diskussioner i mindre och större grupper utifrån olika etiska dilemman

Bedömning

 • Din förmåga att resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar 
 • Din kunskap om hur religionen kan påverka samhället
 • Din förmåga att resonera och argumentera kring moraliska dilemman
 • Din förmåga att använda etiska modeller
 • Din förmåga att använda etiska begrepp

Skriftligt prov den 21/5

Grupparbete/ individuell fördjupningsuppgift om valfri livsåskådning


Läroplanskopplingar

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav religion åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback