Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska NP berättande text

Eiraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 augusti 2021

Bedömning utifrån Nationella provet i svenska.

Uppgift: Du ska under begränsad tid skriva en berättande text utifrån ett givet ämne.
Din berättelse ska ha en genomtänkt inledning, handling och avslutning.

  • Vad hände huvudpersonen?
  • Vilka problem stötte huvudpersonen på?
  • Hur upplevde huvudpersonen det som hände?
  • Hur löste sig problemet?

Tänk på att planera din berättelse innan du börjar skriva. Läs igenom innan du lämnar in den.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
SVENSKA Textskrivning, skrivregler, berättande text samt kritik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback