Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8

Islam

Häggvallskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 31 mars 2021

Vi skall lära oss om Islam. Hur den växte fram och hur den visar sig idag.

Materialet vi använder är på NE - Religionskunskap 7-9, kapitlet om Islam.

Bedömningsunderlag:

-Ni kommer att få visa era kunskaper i ett prov måndag 3 maj.

-Instuderingsfrågor på teams. Lämnas in 30 april.


Läroplanskopplingar

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
4 filmer om islam.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback