Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi-Vår jord

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 13 september 2021

VAD ÄR GEOGRAFI? Hur och varför det ser ut som det gör på vår jord är något geografi kan hjälpa oss att förstå. På vilket sätt bildades jorden, vad hände sen, vilka spår finns idag av det som hände för många miljoner år sen? Vi lär oss från Pangea till idag.

Lgr 11

 

Arbetets innehåll:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, se på film, läsa texter i geografiboken vi hittar på NE och arbeta med frågor till texterna som handlar om det här:

 • hur vår jord har förändrats under sin livstid
 • det som är speciellt med planeten jorden jämfört med andra planeter
 • hur jordskorpan är uppdelad i stora plattor, med sprickor emellan
 • vad som kan hända när plattorna rör sig
 • hur haven bildas

Det här ska du kunna berätta om:

 • hur universum bildades vid Big Bang och jordens utveckling den första tiden
 • hur vår planet Tellus är en del av vårt solsystem, Vintergatan och universum
 • att landområdena på jorden kallas kontinenter och att de rör sig ifrån varandra
 • vad som kan hända när jordskorpan spricker
 • hur våra hav uppstod och att jorden består av mer hav än land
 • namnge vår tre stora världshav

Detta kommer att bedömas:

 • ditt deltagande i diskussioner och hur du resonerar kring processer som formar och förändrar jordytan
 • hur du använder dig av geografiska begrepp i samtal och skrift.
 • du gör ett självrättande test när vi läst fakta tillsammans

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris geografi åk4
Uppgifter
Big Bang, sammanfatta en film enskilt och i grupp
Så här jobbar vi och här står också vilka material vi använder för att lära oss.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback