Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

VASATIDEN

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 31 augusti 2020

Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid, VASATIDEN. Mellan år 1523 - 1611 styrs Sverige av Gustav Vasa och sedan av hans söner. 1611 tar sedan hans sonson Gustav II Adolf över tronen och för Sverige in i den som kallas Stormaktstiden.

Vi kommer att arbeta med:

TIDSBEGREPP

Medeltiden, VASATIDEN & Stormaktstiden

 

SPÅR FRÅN 1500-TALET

Sveriges nationaldag firas 6 juni 

Sverige är ett arvrike (Kungens barn ärver tronen)

Vasaloppet (eller ja, att vi åker skidor samma sträcka som Gustav Vasa gjorde för 500 år sedan)

 

FRAMSTÄLLNINGAR AV HÄNDELSER & PERSONER

Samtala om hur historiska händelser och personer har framställts olika genom olika tolkningar och olika tider.

Den danske kungen Kristian II kallades enligt en myt "den gode" av danskarna men "tyrann" i Sverige.

Var Gustav Vasa en landsfader eller en tyrann?

Peder Swarts krönika

 

HISTORISKA BEGREPP

 • Kalmarunionen
 • kätteri
 • tyrann
 • riksföreståndare
 • arvrike
 • tronföljd
 • reformationen
 • protestantism, protestantiska kyrkan
 • fogde

 

Media:

SLI:

 • Vasanytt
 • Gustav Vasa - frihetsman och Sveriges första arvskonung - Del 1
 • Gustav Vasa - reformator och landsfader - Del 2
 • Gustav Vasas barn - broder mot broder - Del 3
 • Sveriges historia - Vasatiden

 

FÖRDJUPNING:


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vasatiden 1: Från Stockholms blodbad till intåget i Stockholm

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback