Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

Naturvetenskap 2020

Stömne förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 22 maj 2021

Pedagogerna tar tillvara på barnens funderingar om naturvetenskapliga fenomen i deras aktiviteter. Vi följer årstidernas växlingar ute i naturen. Vi lär om växter och djur. Undersöker vattens olika former: flytande-fast-gas.

Arbetsområde/tema/projekt: naturvetenskap

Tidsperiod: hösten 2019 - våren 2020

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Snickerboa

Barnens ålder: 2-5 år

År och datum: september 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- ta tillvara barnens funderingar om naturvetenskapliga fenomen i deras vardag, t.ex. matsituationen, varifrån kommer maten?

- årstidernas växlingar

- vattnets olika former, flytande-fast-gas genom olika experiment

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
utveckla:
- förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
- kunna se samband i naturen och få förståelse för naturvetenskap
- utveckla sitt kunnande om växter och djur

- förståelse för enkla kemiska och fysikaliska fenomen

- intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- nyfikenhet, vilja att ta reda på hur det fungerar och varför, vilja att ställa frågor och fundera över svaren

- vilja att dokumentera och dela med sig av kunskap

- intresse för växter och djur

- intresse för naturens kretslopp och om hur kan vi återanvända saker på ett nytt sätt

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi besöker skogen regelbundet, vad hittar vi där under olika årstider?  och för naturupplevelser.

- pedagoger som tar tillvara på barnens funderingar kring naturvetenskapliga fenomen, samtala, undersöka, ställa frågor, dokumentera tillsammans

- följa naturens kretslopp t.ex. genom maskkompost, odling, skörd, kompostering, spara frön och plantera nästa säsong m.m.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Fotografera, skriva ner viktiga ord, mindmap osv

- reflektera tillsammans med barnen på samlingar eller i mindre grupper, vad har vi gjort, idéer om vad vi skulle kunna göra

-Veckodokumentation

- Lärloggar, avdelningens och enskilda

- avdelningsplaneringar, reflektioner

Planeringen upprättad av:

Ulla utifrån förskolans gemensamma planering av området naturvetenskap för läsåret 19/20

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback