Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Teknik, Svenska, Matematik

·

Årskurs:

1 - 3

Programmering

Hässelbygårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vad är programmering? Kan man programmera en lärare? Kan du programmera dig själv eller en kompis? Du kommer att få lära dig grunderna i programmering.

Vi ska lära oss

- vad programmering är

- vad en robot är

- olika begrepp som hör till programmering

- hur man programmerar på ett enkelt sätt

- utveckla sin förmåga att kommunicera genom programmering

 

 

För att lära oss detta kommer vi att

- titta på programserien "Programmera mera"

- programmera en lärare

- programmera en kompis

- arbeta med skolans Bluebot

 

Du visar dina kunskaper genom att

-vara delaktig och aktiv under lektionerna: svara, lyssna, diskutera, berätta.

- på ett enkelt sätt redogöra för vad programmering är.


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Matriser i planeringen
Programmering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback