Skolbanken Logo
Skolbanken

Kropp och hälsa

Södermalmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Kropp och hälsa, vt-21


Läroplanskopplingar

använda kunskaper om människa och natur,

använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.

Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion och olika slags relationer.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Människokroppens organ, deras namn, placering, utseende och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Virus, bakterier, smittspridning och infektioner samt förebyggande hälsovård.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Preventivmetoder och sexuellt överförbara sjukdomar.

Hur ljud uppstår, hur örat uppfattar ljud och hur ljudmiljöer påverkar hälsan.

Ljusets utbredning och hur ögat uppfattar ljus.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Hur hälsan påverkas av kost, motion och sömn.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.

Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.

Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, kärlek och olika slags relationer.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Matriser i planeringen
Kropp och hälsa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter