Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4

Garageband 2020

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Utan musik i en film, skulle upplevelsen av den inte bli densamma. Lika viktigt som musik, är rätt sorts musik till rätt filmgenre. Du kommer under några veckor få möjlighet att skapa ett litet musikstycke med hjälp av appen Garageband på din iPad. Du kommer också att få möjlighet att fundera över och berätta kring hur musik påverkar oss människor.

Undervisning, för att nå målen kan du:

- Titta på film och lyssna på musiken till - Fundera över hur musiken påverkar dig?

- Fundera över hur musik till olika musikgenrer låter, tempo, instrument, känsla, effekter.

- Lära dig några grundläggande funktioner i appen Garageband.

- Arbeta i appen Garageband för att skapa musik till en filmgenre. 

 

 

Mål och bedömning

När vi är färdiga, kan du detta:

Du berättar hur du påverkas av olika sorters musik i olika sammanhang. 

Den musik du skapar i Garageband passar till den filmgenre du fått i uppgift att skapa musik till. 

Du berättar vad som är bra med din och andras musik och vad som skulle kunna förbättras.


Läroplanskopplingar

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen
Filmmusik Garageband
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback