Skolbanken Logo
Skolbanken

Krea -Tiva

Vallatorp, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 25 augusti 2023

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • fantasi och föreställningsförmåga, • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande, • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Krea-Tiva    

                      

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

• fantasi och föreställningsförmåga,
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

Beskrivning: Kreativa

 

Undervisningsplanering 

• Beskrivning

 Vi vill lägga ner större energi på skapande och olika skapande aktiviteter, nu när vi har större barn i gruppen.  De äldre barnen ska börja använda saxen Och använda oss av flaskfärg och andra tekniker

Ta material från skogen som vi kan skapa

Pröva på olika Experiment

En lugnare miljö där de vill skapa sina alster

 

Hur ska undervisningen genomföras?

• Alla barn på Humlan kommer att delta i vårt skapande. En del av våra barn kommer inte kunna använda saxen.men de får göra annat då
• Alla barnen sitter på sina platser vid matborden med en pedagog och skapar eller så skapar en pedagog med några stycken beroende på åldern i skapande rummet
• Vi kommer att ta  bilder med ,ipaden som vi sen visar barnen och sätter därefter in i deras pärmar.
• Alla pedagoger kommer att ha samma ansvar för vårt skapande och vi hjälps åt att dokumentera med ipaden.
• Vårt mål att barnen ska lära sig att det finns olika material och olika tekniker och att det ska vara roligt och intressant att skapa
 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• fantasi och föreställningsförmåga,
• motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
• förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback