Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Grundläggande biologi

Hjulsbroskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 16 oktober 2023

Vad är liv?

I det här arbetsområdet ska vi lära oss grunderna i biologi samt inleda vårt lärande om växter.

Vad är liv?

Vad är en organism?

I vilken ordning utvecklades växterna och vilka mossor kan vi hitta i skogen?

Vi kommer genomföra några laborationer men även diskutera biologisk mångfald och träna på att argumentera och ta ställning i olika frågor.

Vi kommer avsluta arbetsområdet med en bedömningsuppgift. Mer information kommer senare.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Matriser i planeringen
Grundläggande biologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback