Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Arbetsområde 6 (Vt åk 2)- Klockan, analog tid

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Under detta arbetsområde kommer vi att fortsätt utveckla våra kunskaper om den analoga klockan. Vi kommer att lära oss att läsa att av klockan samt rita ut visare på klockor (alla klockslag)

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Arbetsområde 6 (Vt åk 2)- Klockan, analog tid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter