Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Arbetsområde 7 (Vt åk 2)- Multiplikation och problemlösning

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

Under detta arbetsområde kommer vi att fortsätta utveckla vår förmåga att multiplicera med 2,5 och 10. Vi kommer även att träna på att multiplicera med 3 och 4. Vi kommer att lära oss en modell för hur vi ska tänka vid problemlösning 1. Läs och tänk. Vad ska du ta reda på? 2. Rita. 3. Skriv uttrycket och räkna ut. 4. Tänk. Är svaret rimligt?. 5. Skriv svar

För att uppnå målen kommer vi att arbeta i grupp och enskilt. Vi kommer att arbeta

- laborativt/praktiskt,

- med stenciler,

- i matematikboken,

- med digital färdighetsträning. 

 

Vi baserar vår bedömning på:

- ditt arbete under lektionstid i matematikboken,

- ditt arbete i grupp- och helklassdiskussioner,

- prov från matematikboken,

- skriftliga och muntliga förhör,

- Skolverkets bedömningsstöd. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Arbetsområde 7 (Vt åk 2)- Multiplikation och problemlösning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback