Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Grovplanering kap 1 Taluppfattning V. 33-39

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Här är en grovplanering för kap 1, v. 34 - v41. Här ser du också vilka läxor du kommer att ha. Eventuella förändringar kan uppstå.

Y Kap 1 – Taluppfattning och tals användning

 

Centralt innehåll

  • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

V.

Dag

Lektion

Läxa

34

 

Fördiagnos

 
 

 

Uppstart kap 1

 
 

 

   

 35

 

1.1 Räkna med bråk

 

 

 

1.2 Addition och subtraktion av bråk

 

 

 

   

 36

 

1.3 Multiplikation av bråk

 

 

 

1.4 Division av bråk

Läxa 1 

 

 

 

 

 37

 

1.5 Potenser

 

 

 

1.6 Tiopotenser

 

 

 

   

38

 

Blandade uppgifter

 

 

 

   

 

 

fredag - Diagnos kap 1

Läxa 4

39 

 

Träna Tal / Utveckla tal

 

 

 

Repetition + Övningsprov

 

 

 

 

 

40 

 

Förmågorna i fokus + Övningsprov

 

 

 

   

 

 

Prov Kap 1 - onsdag

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen
Matematik / Kap 1 Taluppfattning, bråk och potenser
Uppgifter
Matematikprov kap 1 Bråk och potenser

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback