Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 1-3

Danmarks skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Vad är teknik? Det ska vi ta reda på! Hur har tekniken förändrats över tid? Vilka tekniska föremål omger vi oss med i dag? Hur är tekniken anpassad efter människans behov?

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet teknik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Vi kommer att bygga och konstruera med olika material.
  • Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov.
  • Vi ska ta reda på några ämnes-specifika ord.
  • Vi ska bygga efter egna skisser.
  • Vi kommer samtala och resonera kring tekniska lösningar. 
  • Vi kommer att titta på film om olika tekniska uppfinningar. 

 

 Bedömning:

Bedömningen sker fortlöpande muntligen och skriftligen. Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera kring teknik och olika tekniska lösningar över tid samt din förmåga att delta aktivt i olika gruppuppgifter. 


Läroplanskopplingar

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback