Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Simsalabim VT år 2

Egebyskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi jobbar med läromedlet Simsalabim som består av en lästränabok, en grundbok och en digital. Vi kompletterar undervisningen med andra passande uppgifter. Planeringen är för kap 3-4.

Mål med undervisningen

är att du ska kunna:

 • kunna berätta med tydligt innehåll
 • kunna använda lässtrategier förförståelse, lyssna, förstå och svara på frågor om texten
 • kunna samtala om texters budskap
 • kunna läsa en text med flyt
 • kunna skriva läsligt
 • kunna skriva berättande texter med tydlig början, mitten och slut
 • kunna bearbeta texter: punkt, stor bokstav och utropstecken
 • kunna alfabetisk ordning
 • kunna presentera med tydligt innehåll
 • kunna skriva dikt med tydligt innehåll
 • kunna skriva texter med beskrivningar: tydliga personbeskrivningar
 • kunna stava ord: vokaler, konsonanter och dubbelteckning
 • kunna skriva en faktatext med ett tydligt innehåll
 • kunna bearbeta texter

SVA

 • förstå och använda ord som förekommer i undervisningen
 • våga fråga när du inte förstår
 • göra dig förstådd med det ordförråd du har
 • uttrycka dig på flera sätt för att göra dig förstådd

Så här ska vi arbeta

 • diskutera och resonera kring olika texter
 • lärarledda genomgångar
 • träna i arbetsboken och på chromebook
 • enskilt, par och i grupp
 • läsa och skriva tillsammans

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Simsalabim HT år 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback