Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Tyska år 8, ht-20.Pedagogisk planering 1

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 10 augusti 2021

Vi börjar läsåret med att titta tillbaka på sommarlovet och de aktiviteter och resor som kan göras. Här får du lära dig att på enkel tyska berätta om semester och hur man kan resa och bo. Du kommer att få lära dig att kommunicera muntligt och skriftligt om sommaren, dess olika aktiviteter och vad du tycker om att göra. Vi kommer även att träna på hur man kan kommunicera för att boka ett boende på t.ex hotell eller vandrarhem . I slutet av terminen arbetar vi med ord och uttryck som har med våra hem att göra. Vi lär oss t.ex. berätta om olika hushållssysslor.

 

 

Vad ska du lära dig?

Vi börjar läsåret med att titta tillbaka på sommarlovet och de aktiviteter och resor som kan göras. Här får du lära dig att på enkel tyska berätta om semester och hur man kan resa och bo. Du kommer att få lära dig att kommunicera muntligt och skriftligt om sommaren, dess olika aktiviteter och vad du tycker om att göra. Vi kommer även att träna på hur man kan kommunicera för att boka ett boende på t.ex hotell eller vandrarhem . 

    I slutet av terminen arbetar vi med ord och uttryck som har med våra hem att göra. Vi lär oss t.ex. berätta om olika hushållssysslor.

   

Varför ska du lära dig det?

I årskurs 8 arbetar vi vidare med språkinlärningen för att du ska kunna föra enkla samtal i vardagliga situationer som att boka hotellrum, berätta om en resa eller kunna förklara för någon hur ditt rum ser ut. Du ska också kunna berätta om något du har gjort. Samtliga moment tränas såväl muntligt som skriftligt.


Ett bra ordförråd och goda grammatiska kunskaper bidrar till användbara språkkunskaper.

Hur ska du lära dig det? 

  •  Vi arbetar i helklass med textläsning, skrivövningar, samtals- och hörövningar samt grammatik.

 

  •   Muntliga övningar förekommer i helklass men framförallt i grupp.

 

  •  Utöver lektionstid behöver du arbeta hemma med språket varje vecka. Du tränar upp ditt ordförråd och repeterar grammatiken vi gått igenom på lektionerna. Viktigt att du lägger in korta repetitioner, och att du använder pennan när du arbetar med läxorna.

Vilket material kommer du använda?

Material: Alles Deutsch 8, textbok och övningsbok,(kapitel  1-3 (v. 34-50)  nyhetsprogram UR Skola, samt utdelat material.


 Här kan du lyssna på och träna på glosor: https://webbapp.liber.se/alles-deutsch-8/Hur ska området bedömas?

  • Du visar dina kunskaper kontinuerligt på lektionerna, både muntligt och skriftligt. 

  • Skriftligt genom uppgifter, instuderingsfrågor m.m. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

  • Området kommer innefattar två skriftliga prov, muntliga övningar samt hör- och läsförståelse.

Hur ska återkoppling ges?

  • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

  • Skriftligt i examinationen.

  • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback