Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Yrken, samhällsfunktioner och pengars värde

Söderås skola, Rättvik · Senast uppdaterad: 5 oktober 2023

Du kommer att arbeta med temat yrken. Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Du kommer att fundera kring vilka yrken som finns och lära dig mer om några olika yrken.

Vad ska jag kunna?

Du ska kunna:

- berätta om några viktiga samhällsfunktioner.

- kunna beskriva ett par betalningsmetoder (och ge exempel på vad pengar används till).

- ange vad ett par varor och tjänster kostar.

- ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Hur ska jag lära mig detta?

Du kommer att:

- Se på filmer och lyssna på böcker.

- Genomgångar, bildspel, diskussioner. 

- Diskutera i par om vad som är viktigt i ett samhälle, samt berätta om det för kamraterna i klassen. 

- Diskutera vad ett yrke är och prata om vad det finns för några yrken i närområdet.

- Intervjua en vuxen om sitt yrke och berätta om det inför klassen (läxa).

Hur ska jag visa vad jag har lärt mig?

- genom att vara aktiv i diskussioner och i arbetet.

- genom att muntligt berätta om intervjun.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska och historiska förhållanden, samhällsförhållanden och religiösa traditioner. Eleven beskriver likheter och skillnader samt orsaker och konsekvenser i sammanhang som är relevanta för ämnena. Eleven samtalar om människors livsfrågor och levnadsvillkor samt om miljöfrågor och andra samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback