Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bråtens Förskola 20-21 Kga SKA N&V: Värdegrund

Bråtens förskola, Karlskoga Förskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Värdegrund

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?
Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

Barnen ska ges möjlighet att förstå sambandet mellan natur och människa och hur människan påverkar naturen.

Skapa förutsättningar för barnen att lära känna närmiljön och omgivningen och hur man tar hand om den.

Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin empatiska förmåga och se varandra som en tillgång.

 

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

  • Närvarande och lyhörda pedagoger (goda förebilder) som är öppna för barnens intressen, idéer och tankar. Vi har ett öppet samtalsklimat, alla "får" göra fel och ett tillåtande klimat där alla får tycka olika. 
  • Vi lyfter barnens starka sidor och ser varandra som en tillgång.
  • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.
  • Vi lär barnen säga STOPP när något känns fel eller olustigt och uppmärksammar barnen på sina egna och andras känslor.
  • Vi uppmärksammar barnen dagligen på att de ska vara rädda om sin förskola och de föremål som finns där.
  • Vi har en "skräpplockardag" och pratar om varför man inte ska skräpa ner i naturen och att visa respekt för djur och natur.
  • Vi lär barnen om återvinning och sortering. Vi ska införskaffa en plastlåda att sortera papper. Barnen får följa med och slänga brännbart, kartong och papper i skolans soprum. Barnen får också följa med till den närliggande mataffären och panta flaskor.


 


 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter