Skolbanken Logo
Skolbanken

Svenska Läs och Skriv grundsär 1-4 vt-21

Särskola, Sjöbo · Senast uppdaterad: 1 juli 2021

Du kommer att arbeta med bokstävers ljud och namn. Du kommer att läsa och skriva utifrån din förmåga. Du kommer att få samtala i olika sammanhang med olika syfte.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

 

Du ska få möjlighet att utveckla ditt intresse för svenska.

Du ska utveckla din förmåga att koppla ihop bokstävernas namn och ljud.

Du ska utveckla din förmåga att läsa olika ordbilder och texter.

Du ska utveckla din förmåga att skriva för hand och med digitala verktyg.

Du ska utveckla din förmåga att lyssna på andra, svara på frågor och ställa frågor.

Du ska utveckla din förmåga att uttrycka önskemål och känslor.

 

 

 

Undervisning - arbetssätt

Du kommer att:

 

Delta i gemensamma aktiviteter och arbeta enskilt och i grupp

Skriva texter tillsammans.

Läsa texter tillsammans.

Arbeta med arbetsblad och arbetsböcker.

Arbeta med konkret material både i grupp, individuellt eller tillsammans med pedagog

Spela olika svenska spel och lägga pussel

Träna på att skriva för hand och på digitala hjälpmedel.

Arbeta med svenskuppgifter digitalt på smartboard, iPad och dator t ex Skolplus och skoltavlan

Arbeta med 

 

Elevinflytande

Du kommer att få möjlighet att påverka genom dina intresse.

Vi läser och skriver om dessa.

Bedömning

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

tala och samtala i olika sammanhang,

läsa, förstå och reflektera över olika texter,

skriva texter för olika syften och mottagare,

söka och värdera information från olika källor.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Kommunikations- och samtalsregler. Turtagning och talutrymme.

Lässtrategier för att avkoda och förstå elevnära texter.

Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.

Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.

Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Informationssökning i elevnära källor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback