Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Färglära

Resarö skola, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Under höstterminen ska vi arbeta med grundläggande färglära. Vad menas med primärfärg och sekundärfärg? Vilka är komplementfärger?

Tekniker

- vattenfärg

 

Mål med arbetsområdet:

Du ska kunna:

 primärfärgerna

 sekundärfärgerna och hur man blandar dem

 komplementfärgerna

 

 

Innehåll, så här kommer du att arbeta:

 Genomgång av primärfärger (grundfärger) och sekundärfärger samt tekniken att måla med vattenfärg.

   Uppgifter:

  • Häfte med arbetsuppgifter. 
  • Färgcirkeln med primärfärger/ sekundärfärger målas som ett paraply med vattenfärg. 

 

 

Genomgång av pop art (popkonst) med fokus på Andy Warhol. Genomgång av komplementfärger. 

  Uppgift

  • Vi utgår från Andy Warhol som är känd för sina upprepande bildfält. Vi tar ett papper som vi delar in i sex rutor, och i varje ruta ritar vi av vår hand, och målar med komplementfärger. Vi avslutar med att svärta bilden för att få det typiska popkonstutseendet.

            

 

 

 

Bedömning, så här visar du vad du lärt dig:

- Arbeta fortlöpande med de olika bilduppgifterna.

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback