Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Europas sista vildmark - Fjällen och Alperna

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 oktober 2020

En fjärdedel av Sveriges yta är fjällandskap och brukar kallas Europas sista vildmark eftersom det är så långt bort från trafik och hus. Men människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Vi ska få veta mer om vad människan använder fjällen till och hur det påverkar landskapet. Vi ska också få veta hur djur och växter klarar av det tuffa klimatet.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om de svenska fjällens olika naturtyper och vad som utmärker de olika växtzonerna, både vad gäller djur- och växter. 

 

Vi kommer arbeta med följande områden:

 • fjällets tre växtzoner
 • arter som lever i fjällområdet - djur och växter
 • ekosystem - näringskedjor och 
 • djur och växters anpassningsförmåga
 • människans påverkan på fjällens natur
 • jämföra Sveriges fjäll med Alperna

Arbetssätt

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar.
 • Vi kommer  läsa texter i läroboken "Koll på NO 5". 
 • Vi kommer att arbeta med begrepp och bilder.
 • Vi kommer att se på filmer.
 • Vi kommer att arbeta kring olika frågeställningar både individuellt och i mindre grupper.

   

Bedömning 
Jag kommer att bedöma dig i följande moment:

 • Hur du använder begrepp som vi har gått igenom. 
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner på lektionerna. 
 • Dina texter.
 • Det avslutande förhöret.

Övrig bedömning se matris.

Filmer - Följ med på en fjällvandring.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Fjällen - Europas sista vildmark
Uppgifter
Diagnos på kapitlet Europas sista vildmark
Diagnos på kapitlet Europas sista vildmark

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback