Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Läsa och förstå åk 3

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2020

Tänk vilken värld som har öppnar sig för dig, nu när du har kommit så långt i din läsutveckling. Läs och njut!

Till dig som elev:

I 3:an kommer vi att arbeta vidare med din läsning så att du blir mer säker i din läsning. Du kommer att få läsa olika typer av texter. Vi kommer att träna på att tolka och förstå innehållet i texterna, så att du förstår det du läser.

 

Arbetsområdet

- förutspå vad som kommer att stå i texten utifrån titel och framsida

- skapa inre bilder när du läser eller lyssnar på högläsning

- strategier för att förstå det du läser, ex. läsa igen, stryka under, titta på frågorna och gå tillbaka till texten, titta på bilder

- svara på frågor till en text

- ställa egna frågor till en text

- sammanfatta en text och återberätta det viktigaste

- jämföra olika texter och texters uppbyggnad

 

Mål

Du ska:

- förstå och med flyt kunna läsa innehållet i en skönlitterär bok skriven för barn

- kunna återberätta en skönlitterär bok skriven för barn

- kunna läsa en enkel faktatext och återge det du läst i en enkel faktatext

 

Arbetssätt

Du kommer att:

- träna att läsa olika typer av texter

- läsa tyst, läsa högt

- ingå i en läsgrupp, där du tränar på att läsa och återberätta det du läst och svarar på frågor om innehållet

- diskutera innehållet i de olika texterna tillsammans med dina klasskamrater

- få lyssna på och samtala om olika högläsningsböcker

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- läsa bekanta och elevnära texter med flyt

- förstå vad texten handlar om och kunna återberätta för viktiga delar av innehållet

- diskutera och svara på frågor kring texten


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback