Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Kristendomen Åk8 (NE baserad)

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 november 2022

I den här kursen kommer du att få fördjupa dig i Kristendomens utveckling i världen och Sverige. Vilka är de 3 stora kyrkofamiljerna som växte fram? har de något gemensamt och vad skiljer dem åt? Hur gick det till när Sverige kristnades och vilka blev följderna? Kan vi se dem än idag? Detta och mycket mer kommer vi att lära oss om under detta arbetsområde.

Tidsperiod

Vecka 49 – 51 

Arbetssätt

Vi använder oss av kapitlet ”Utkik 7–9 Utkik” (sidor nedan i detaljplaneringen) Läroboken finns inläst på Inläsningstjänst för alla som vill lyssna på texten samtidigt som man läser. Utvalda filmer i Binogi kan komma att läggas till i teamskanalen. Material och uppgifter läggs som vanligt upp i teamskanalen Historia.  Med andra ord, håller du koll på Teams har du koll på det mesta i SO-undervisningen. Skriftliga examinationer genomförs i DigiExam.

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde att kunna så bra som möjligt

Vilka viktiga personer finns som haft betydelse för Kristendomens utveckling? (T ex Gustav Vasa, Martin Luther, Jean Calvin, Olaus Petri) Vad var reformationen och vilken betydelse har den fått? Vilka likheter och skillnader finns mellan de tre kristna grenarna? T ex Vad finns i en katolsk, Ortodox och protestantisk kyrka? Hur ser den ut inom och utomhus?  Hur ställer sig den katolska, protestantiska och ortodoxa kyrkan till kvinnliga präster? Homosexualitet? Äktenskap? Vilka är deras övriga riter? (dop, konfirmation, bikt, smörjelsen, bröllop, prästvigning) Förklara det kristna kyrkoåret Vilka konsekvenser blev det när kyrkan skildes från staten? Vad menas med väckelserörelser? Vad är en frikyrka och vilka olika finns?

Detaljplanering 

V.49 NE 5.2 Sverige blir Lutherskt (begrepp+Quiz)

Begrepp: Martin Luther, bannlysning, fredlös, tes, bulla, avlatshandel, skärseld, Reformationen, Husförhör, Katekes, Olaus Petri, Vasa, protestant, katolik, protestant, påve, statsreligion, Ansgar, Helgon, Klockupproret,  

V.49 NE 5.3 Väckelse o Frikyrkor (begrepp+Quiz, analysuppgift väckelserörelsen vs statskyrkan)

Begrepp: Väckelserörelse, Pingstkyrkan, pingströrelsen, folkrörelse, Jehovas, frälsningsarmén, frikyrka, Laestadian, Baptism

 

V.50 NE 5.4 De tre stora kyrkofamiljerna (Begrepp+Quiz, analysuppgift 5.4.2) 

Begrepp: Apostoliska trosbekännelsen, romersk-katolska kyrkan, ortodoxa kyrkan, protestantism, sakrament, Evengelisk, Anglikanska kyrkan, ekumenik, ikon, vallfärd, diakon, präst. Film SLI Kyrkofamiljerna

 

V.51 NE 5.5  Svenska kyrkan (Begrepp+Quiz, "minns du svenska kyrkan frågor"

Begrepp: Statskyrkan, pilgrimsfärd, dop, konfirmation, nattvard, sekularisering

 

5.6 NE 5.6 Att leva som kristen (Begrepp+Quiz, övning 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5)

Begrepp: tio guds ord, kyrkoåret

 

Utvärderingsformer - Löpande bedömning genom muntliga diskussioner och skriftliga uppgifter. Skriftligt prov V.50

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback