Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MODSPA04

Spanska steg 4 läsårsplanering

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Kursen spanska steg 4 är på 100 poäng och läses på två terminer med två lektioner i veckan. Kursen motsvarar B1.1 på Europarådets nivåskala för språk (GERS).

Spanska steg 4 bygger på steg 3. Att lyssna, tala, läsa och skriva är de viktigaste färdigheterna i kursen och dessa färdigheter övar vi mycket på. Grammatik är genomgående inslag i kursen. Att lära sig om levnadssätt, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser in olika sammanhang och områden där språket används ingår också i kursen.

Bedömning kommer att finnas under "kunskaper" i Unikum. Skolverkets bedömningsstöd genomförs på vårterminen. 

Vid behov får du läroboken uppläst via ILT inläsningstjänst samt längre tid på prov.

Kursmaterialet läggs ut i kursens team. Spanskan har resurstid på torsdagar 14.10 - 15.00 i sal M252, dit man kan gå om man vill öva mer eller behöver extra hjälp i kursen.

Ämnesplan för moderna språk

Läsårsplanering för spanska steg 4  Denna planering kan komma att modifieras.

Examensmål för samhällsvetenskapsprogrammet

Examensmål för naturvetenskapsprogrammet

Exempeluppgifter inför NP

Webbövningar - grammatikfilmer

UR - spanska

Pluggtips


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är bekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, aktiviteter och händelseförlopp.

Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Talat språk, även med inslag av regional och sociolektal variation, och texter, från olika medier.

Talat språk och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer. Till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Skönlitteratur och annan fiktion, även i talad och filmatiserad form.

Sånger och dikter.

Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form, innehåll och syfte.

Sökning och värdering av innehåll i muntliga och skriftliga källor av olika slag, utifrån olika syften.

Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och satsbyggnad, ord med olika stilvärden och fasta språkliga uttryck samt stavning, i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Strategier för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital, till exempel genom att ge bekräftelse, ställa följdfrågor, lyssna aktivt, formulera om, förklara och bidra med nya infallsvinklar.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad samt stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera, precisera och anpassa kommunikationen efter syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Betygskriterier Spanska steg 4 - MODSPA04
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter