Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Historia åk 7 v. 34-42

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 9 november 2020

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med riktigt gamla civilisationer. Filmer som Gladiator, Troja fascinerar och teatrar världen över spelar fortfarande gamla grekiska dramer. När vi i norden levde som jägare och samlare levde man i nuvarande Irak och Egypten i välutvecklade riken med stora livliga städer. Hur kom det sig att de var så mycket längre fram i utvecklingen? Varför säger man att Grekland varit så viktigt för historien och hur länder styrs idag? Hur kunde romarriket växa sig så starkt? Hur hade vanliga människor det? Dessa, och många fler frågor kommer vi att kunna besvara efter vårt arbete med detta område.

Grovplanering veckovis (kan komma att ändras):

När arbetsområdet är avslutat ska du ...

 • kunna förklara skillnaden på kvarlevor och berättande källor
 • ha kunskap om vad som kännetecknar flodkulturer generellt och kunna förklara flodernas roll i Egypten och Mesopotamien.
 • ha kunskap om några viktiga fakta om Mesopotamien (ex. uppfann hjulet, kilskrift, Babylon)
  (Provet testar:)
 • ha kunskap om vad som förenade och höll ihop den grekiska världen (ex. språk, religion litteratur)
 • förklara hur Atens tidiga demokrati fungerade, ex vilka fick rösta och hur röstade man?
 • förklara på vilka olika sätt de olika stadsstaterna styrdes politiskt
 • kunna beskriva livet i de olika stadsstaterna
 • känna till något om den tidiga teatern och de olympiska spelen
 • identifiera tre kulturarv från antikens Grekland
 • kunna berätta hur människorna levde i Rom under antiken
 • förklara hur Romarriket styrdes
 • Ge exempel på kulturarv från Romarriket
 • Kunna förklara varför Romarriket föll sönder

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

Jag kommer att bedöma din uppgift om flodkulturer,  ditt deltagande i diskussioner samt

avslutande prov. 

 

Material vi använder:

Boken: sid: 10 - 61 (titta gärna extra på sammanfattningarna på sid 26-27, 42-43,60-61)

I Classroom finns fler sammanfattande presentationer vi gått igenom på lektioner 

Begreppslista på begrepp som är bra att ha koll på finns också classroom.

 

Program på SLI Education vi sett:

Flodkulturer 17 min

Antiken i Grekland - demokrati, vetenskap och filosofi  15 min

Antiken i Rom  18:09 min

 

Tips på nätet:

 

Historia det forna Egypten 6:44 min https://www.youtube.com/watch?v=TagZqIk0_rE

Mesopotamiens högkulturer 5:04 min https://www.youtube.com/watch?v=YIn45PRy_Sk

Filppad historia - genomgång av flodkulturerna 8:09 min  https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc&t=20s

Vad är grejen med antiken ? 13:15 min    https://www.youtube.com/watch?v=h3SLIAKF_JY

Orsaker till romarrikets fall 5:20 min https://www.youtube.com/watch?v=Siah-Q27G1s

 

 


Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
Antika Grekland och Romarriket
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback