Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik X - terminsplanering ht-20

Gottsundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2020

Under ht kommer vi att arbeta med kapitel 1 och kapitel 2 i X-boken.

Det här ska vi lära!

Kapitel 1 (s.8 - 50) + blandade uppgifter (s.51 - 63) 

 • Naturliga tal

 • Numeriska uttryck

 • Hela tal 

 • Rationella tal

 • Räkna med bråk

 • Multiplikation och division

 • Division med stora och små tal

 • Avrundning och överslagsräkning


Kapitel 2 (s.68 - 98) + blandade uppgifter (s.99 - 110)

 • Algebraiska uttryck 

 • Mönster

 • Förenkling av uttryck 

 • Ekvationer

 • Problemlösning med ekvationer

 • Ekvationer med obekanta i båda leden
 •  

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på lärarledda genomgångar
 •  
 • du kommer att få möjligheten att förklara hur du tänkt på whiteboard tavlan.
 •  
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Matematik X och andra stenciler.
 •  
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.
 •  
 • du kommer att få träna på problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp.
 •  
 • du kommer att få möjligheten att programmera.
 •  

Så här bedömer vi dig!

Vi kommer att ha provräkning, men det dagliga arbetet kring genomgångar, samtal och diskussioner ingår också i bedömningen. 

Följande förmågor ligger i fokus vid bedömning:       

 

Problemlösning

hur väl använder samband och generaliseringar.

 • val av strategi/metod för att lösa uppgiften.
 •  
 • hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.


Begrepp

I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.


Metod

kvaliteten på metoder du använder (med metod menas genomförande av metod/procedur.), 

hur väl procedurer och beräkningar genomför. 


Resonemang

Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiskt resonemang.

 

Kommunikation

Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för år 7-9 enl Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback