Skolbanken Logo
Skolbanken

Träningsskolan Planering Motorik v.38-46 Ht -20

Sär Träningsskola, Sandviken · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Undervisningens syfte är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för fysisk aktivitet och rörelse.

Konkretisering av syfte

Vi ska ha motorikpromenad runt skolan och rörelselekar på skolgården där eleverna ska få utveckla sina fin- och grovmotoriska rörelseförmågor, få intresse för fysisk aktivitet och känna rörelseglädje.  

 

Undervisningens arbetssätt och innehåll

All personal som deltar på lektionerna har i uppgift att stötta och uppmuntra eleverna i sitt lärande med hjälp av bild- och teckenstöd. 

Vi ska arbeta gruppvis där undervisningen innehåller

  • motorikövningar
  • rörelselekar

 

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och diskussioner i arbetslaget och ämneslärarna. 

Bedömningskriterier : Deltagit,  arbetat med stöd, arbetat självständigt.  


Läroplanskopplingar

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.

Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.

Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.

Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav motorik åk 1-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback