Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Första hjälpen årskurs 8

Norrsätraskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 27 mars 2023

Genom att lära dig om första hjälpen skaffar du dig kunskap om hur du ska agera vid en nödsituation, när någon gjort sig illa eller råkat ut för en olycka. Sårvård, L-ABC, stabilt sidoläge, medvetande kontroll, hantera olyckor är exempel på vad det här momentet kommer att handla om.

Block: Första hjälpen

Läng: 2 lektioner

Bedömning: Checkbetyg. Läs i Gleerups och svara på övningsfrågorna för att få godkänt i momentet Första hjälpen. 

Material: Dator, Gleerups, Sisu

 

Att läsa i Gleerups lektion 1:  

Tidig hjälp vid en olycka kan rädda liv. Det viktigaste är att man ingriper och med ökad kunskaper om hur man ska agera vid en nödsituation är chans till överlevnad större.  

Målet med fösta hjälpen är att minska lidande, minska risk för skadeutveckling och ökad chans till överlevnad vid sjukdom och olyckor. 

a352 Bakgrund 

a772 L-ABC L- Livsfarligt läge, A - Andning, B - Blödning, C - Cirkulationssvikt

Frågor att besvara i Gleerups:

Övning 1 a868

 

Fortsätt att läsa och svara på övningsfrågorna. 

Att läsa i Gleerups: 

a938 Inledning 

a498 Stabilt sidoläge (plus kort film)

a318 Stukning (plus kort film)

a561 Sår (plus kort film)

Övning 2 a642

a536 Svimning

a297 Köld- och brännskador

a347 Allergi, diabetes, epilepsi (plus kort film)

 

Lektion 2 (Distans 8B,D,E):

Om du har missat första lektionen, ska du göra den i första hand.

Läs igenom och titta på filmerna. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/forsta-hjalpenhjart-lungraddning/forsta-hjalpenl-abc/

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/sjukdomslara/

Läs frågor och svar. 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/akut-skadebehandling/skadeexempel/

Se filmen: 

Stabilt sidoläge - barn on Vimeo

Träna att lägga dig själv i stabilt sidoläge. Du ska sedan kunna visa en lärare hur man gör. 

 

Praktiskt moment (extra):

Enklare stationer där du utför olika moment.

- Öva stabilt sidoläge. 

- Packa en första hjälpen väska, Kims lek.

- Ta hand om (fiktiv) blödning, läs instruktionskort. 

 

 

 

(- Charader.

- Linda fot.

- Olyckor i hemmet.

- Hantering av vanliga idrottsskador.)

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Eleven förebygger på ett i huvudsak fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.

Eleven förebygger på ett fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.

Eleven förebygger på ett väl fungerande sätt risker i samband med olika aktiviteter. Eleven hanterar nödsituationer på land och vid vatten samt simmar 200 meter i en följd varav 50 meter i ryggläge.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter