Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Värdegrund

Blackebergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Skapa trygghet och gemenskap i gruppen.

      Genom att eleverna utvecklar:

  • Sin identitet och känna trygghet
  • Självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp
  • Sin förmåga att förstå rättigheter och skyldigheter
  • Sin förmåga att hantera konflikter
  • Sin förmåga att ta ansvar för gemensamma regler

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback