Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8

Eget slöjdprojekt åk 8 - ht-21 / vt-22

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Under perioden kommer du att planera och driva minst ett eget slöjdprojekt. Du kommer att tillverka minst en produkt utifrån gemensamma genomgångar och dina egna idéer. Du kommer att lära dig mer avancerade hantverkstekniker som svarvning och sammanfogningstekniker. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom färg, form, design, konstruktion och ditt öga för kvalité i slöjdarbetet.

Syfte

Förmågor/kunskapskrav som kommer att bedömas

Undervisning - så här arbetar vi

  • Skapa en ritning eller modell av det arbete som du ska genomföra.
  • Motivera dina val av färg, design och tekniker i en löpande dokumentation.
  • Genomför arbetet som du planerat utifrån tidigare erfarenheter, gemensamma genomgångar och egna idéer.
  • Efter genomfört arbete gör du en presentation och motiverar dina val av färg, form, design, slöjdtekniker och verktyg.

 

 

Bedömning

  • Hur du formger och framställer ditt slöjdföremål.
  • Hur du använder hatverkstekniker, verktyg och maskiner.
  • Att du tänker på materialval, miljöaspekter och kvalité.
  • Att du utvecklar dina idéer och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
  • Att du ger ett enkelt omdöme om din arbetsinsats och de val du gjort, med viss användning av slöjdspecifika begrepp.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen
Eget slöjdprojekt åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback