Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matte Direkt 8, kap 1 HT-20

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Välkomna till att plugga matte i åk 8. Det första kapitlet handlar om hur vi kan använda de fyra räknesätten med tal i olika former.

Preliminär planering. Ändringar kan ske vid behov.

Vecka

Innehåll

Sidor

34

Presentation

Film: Mattestrategier, del 1

Tal i olika former

Förlänga och förkorta bråk

 

 

8-9

35

Diagnos (måndag)

De fyra räknesätten med tal i bråkform

 

10-15

36

Repetition bråk/räkna ikapp

Tal i decimalform

3/6 Skoljoggen, Mattelektionen byter plats med idrottslektionen. Mer info kommer.

 

16-19

37

Mera decimalform

Negativa tal

20-21

22-25

38

Kapiteldiagnos

Arbeta vidare med blå eller röd kurs

Genomgångar/repetition efter behov

Film: Mattestategier, del 2

28-29

30-41 eller

42-49

39

Arbeta vidare med blå eller röd/svart kurs

Genomgångar/repetition efter behov

Prov på kapitel 1 (torsdag)

30-41 eller

42-53

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback