Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Magic, engelska åk 3

Lillegårdsskolan F-5, Partille · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under läsåret ska vi träna på engelska fraser, glosor och sånger. Vi ska prata, skriva och ha dialoger så att ni kan förstå enkel engelska. Vi arbetar med läromedlet Magic! 3

Målet med undervisningen

 • att namnge ord inom ämnesområden som är bekanta för eleven.
 • att berätta och tala enkel  engelska.
 • att läsa och förstå enkla engelska texter texter.
 • att förstå enkla instruktioner på engelska.
 • att göra enkla presentationer.
 • att känna till och använda enkla fraser.
 • att skriva enkla meddelande.
 • att sjunga enkla sånger och rabbla enkla ramsor.
 • att känna till vardagsliv och levnadssätt i länder där engelska används.
 • att föra enkla samtal och dialoger.

Så här ska vi arbeta

 • genom att använda ord inom ämnesområden som är bekanta för eleven.
 • genom att läsa och förstå enkla texter på engelska.
 • genom att träna på att förstå enkla instruktioner på engelska.
 • genom att berätta och tala enkel engelska.
 • genom att göra enkla presentationer.
 • genom att bekanta sig och använda enkla fraser.
 • genom att skriva enkla meddelande.
 • genom att sjunga sånger och rabbla enkla ramsor.
 • genom att ta del av vardagsliv och levnadssätt i länder där engelska används.
 • genom att föra enkla samtal och dialoger.

Det här ska bedömas

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av år 3.

 • kunna använda ord inom ämnesområdet som är bekanta för eleven.
 • kunna använda enkla fraser.
 • kunna föra enkla samtal och dialoger.
 • kunna förstå enkla instruktioner på engelska.
 • kunna berätta och tala enkel engelska.
 • kunna göra enkla presentationer.
 • kunna läsa och förstå enkla texter på engelska.
 • kunna skriva enkla meddelande.
 • kunna sjunga sånger och rabbla enkla ramsor.
 • kunna berätta om vardagsliv och levnadssätt i länder där engelska används.

 


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.

Enkla dialoger och samtal.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Enkla samtal.

Matriser i planeringen
Kopia av Kopia av Engelska år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback