Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik

Blackebergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vad är Matematik?

vi skapar nyfikenhet och lärande genom att eleverna.

  • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöker, och använder matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • Utvecklar förståelse för rum, form, läge och riktning.
  • Utvecklar förståelse för förändring och skillnader.
  • Känner igen de geometriska formerna som dom möter i sin vardag.
  • Utvecklar förståelse för grundläggande egenskaper hos mängder antal, ordning och talbegrepp.
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och provar olika problemlösningar.

Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback