Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Musik, Bild, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

3

NTA-fjärilars liv åk 3

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Du ska få en Tistelfjärilslarv och se när den växer, förpuppas och blir till en fjäril.

Planering för arbetsområdet

 • Du kommer att få en Tistelfjäril och följa dess olika faser.
 • Du kommer att få skapa fjärilar på olika sätt.
 • Du kommer att få läsa, lära, och skriva egna faktatexter om fjärilar.
 • Du kommer att få reflektera och dokumentera det du kommer fram till.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Lgr 11, "Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv".

Lgr 11, "Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tllsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga".

Bedömning

Så här visar du att du kan:

 • Du ritar de olika faserna från ägg till fjäril.
 • Namnge några av våra vanligaste fjärilar.
 • Du ska kunna dokumentera med ord och bild vad du gör.
 • Du ska visa att du kan handskas med en levande varelse.
 • Rita en fjäril och namnge de olika kroppsdelarna.
 • Skapa fjärilar av olika material och tekniker.
 • Skriva faktatexter.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • Du får följa din egen fjäril genom de olika faserna och sköta om den.
 • Att dokumentera våra observationer.
 • Att se filmer om fjärilars liv.
 • Rita fjärilar och skapa fjärilar av olika material..
 • Släppa ut fjärilarna.
 • Läsa och skriva faktatexter om fjärilar.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback