Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Människokroppen år 5

Ekängens skolor, Linköping · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Vad händer med maten vi äter? Vilken funktion fyller blodet? Varför måste man andas? Klarar man sig utan hjärna? Det är några av frågorna vi kommer studera i arbetsområdet "Människokroppen".

Beskrivning av arbetsområdet

I åk 5 arbetar vi med arbetsområdet "Människokroppen". Under veckorna 35-41 kommer du att lära dig om följande delar;

 • Berätta om matens väg genom kroppen.
 • Veta vad celler är och kunna ge exempel på uppgifter de kan ha.
 • Veta varför och hur vi andas.

 • Ge exempel på uppgifter blodet har.

 • Förklara hur muskler och skelett fungerar tillsammans.

 • Veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.

 • Ge exempel på något som händer i kroppen när man blir gammal.

 

Syfte

Förmågor du kommer att få utveckla är;

 • Kommunikation: Din förmåga att att diskutera och resonera i frågor som rör kroppen.
 • Undersökningar: Din förmåga att planera och genomföra undersökningar.
 • Begrepp: Din förmåga att använda biologins språk i både skrift och tal.

 

Centralt innehåll

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala media.

Arbetssätt

Vi kommer att se och diskutera filmer som handlar om olika delar av vår kropp. Vi kommer att utföra några enkla experiment med vår kropp. (balans, andning, syn, puls). Vi kommer även att läsa fakta i litteratur och även få faktakunskaper om vad olika delar av vårt skelett, öra, öga, inre organ heter och var de finns i vår kropp. Vi kommer också att undersöka matens väg genom vår kropp.

Bedömning

Bedömningen sker i ämnena biologi och fysik. Bedömningsmatris finns i slutet av planeringen. Jag kommer bedöma elevernas förmåga att:

 • Kunna begrepp och att kunna resonera och förklara hur fakta kopplas ihop till en helhet.
 • Diskutera och reflektera
 • Undersöka på ett naturvetenskapligt sätt

Läroplanskopplingar

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter