Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering kurdiska HT 21 V(35-43)

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Arbetsområde

Läsa, Skriva och Tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

 

1-  Läsa olika texter.

2-  Lära sig urskilja texternas budskap.

3-  Att skriva meningar och korta texter.

4-  Att göra muntliga presentationer.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1-  Läsa texter med högläsning.

2- Gå ge om svåra ord och begrepp, skriva dem på tavlan.           

3-  Frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse.

4- Att återberätta innehållet.

5- Att använda digitala verktyg.

Eleven har uppnått målen när.....

Hen kan

1-  Läsa texter och förstå innehållet.

2-  Skriva och måla om en text/saga.

3-  Återberätta.

4-  Jämföra uttal, grammatik och ordspråk med svenska.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback