Skolbanken Logo
Skolbanken

SO Ht 20, v 34 - 43

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 september 2020

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Därför ska vi nu arbeta med Kristianstad som hemort. Varför ser Kristianstad ut som den gör och hur bildades staden.

Förmågor att utveckla

Du kommer att utveckla din förmåga att:

jämföra och reflektera över historiska händelser, personer under olika tidsepoker

jämföra och reflektera över platser, regioner och hur människor levde

använda ord och begrepp inom ämnet 

Arbetssätt

Vi kommer att:

se film om historia

studiebesök i centrala Kristianstad för att titta på historiska platser

Besök på museét i Kristianstad med utställningen c400 staden i  vattenriket

Arbeta med stenciler och arbetsuppgifter

Bedömning

Du kommer att bedömas genom att:

du kan visa dina kunskaper om människors olika sätt att leva under medeltiden i Kristianstad.  

ställa frågor och framföra åsikter i ämnet

ge exempel på olika handlingar som har gjort att Kristianstad ser ut som den gör.


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback