Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Religion för åk 6 - Världsreligionerna

Parkskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 april 2021

Du får lära dig om världsreligionerna, med fördjupning i hinduism och buddhism.

Världsreligionerna

1. Världsreligionerna

- De fem största världsreligionerna med betoning på hinduism och buddhism

- Ursprung

- Traditioner och ritualer

- Utbredning i världen

- Likheter och skillnader

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och se filmer som berör arbetsområdet. Du får delta i diskussioner och muntliga genomgångar, samt arbeta självständigt med olika uppgifter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs om de världsreligionerna genom en skriftlig kunskapskontroll. Du kommer att få skriva ett fördjupningsarbete.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till ursprung och bakgrund till de olika religionerna.

- Du skall känna till var i världen religionerna förekommer.

- Du skall känna igen föremål och symboler som kännetecknar de religionerna.

- Du skall vara bekant med de viktigaste ritualerna och traditionerna i religionerna.

- Du skall kunna jämföra de olika religionerna och peka ut likheter och skillnader i utövande och trospunkter.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Matriser i planeringen
Världsreligionerna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback