Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Läsning, lässtrategier och läsförståelse

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Vi kommer att läsa texter, träna på olika sätt att läsa (lässtrategier) och träna på hur man formulerar svar på frågor till texter.

Syftet med planeringen är att vi ska bli bättre på att förstå och tolka texter. Fokus ligger på träning mer än på bedömning. 

Innehållet kommer till stor del vara texter från gamla nationella prov.

Huvudmålet är att vi ska bli bättre på läsförståelse och nå upp till kunskapskravet för att läsa och förstå texter. Ett delmål är att bli väl förberedd inför Nationella proven i svenska våren 2021.

Arbetssättet kommer vara att vi tränar på olika lässtrategier, läser enskilt men går igenom gemensamt hur vi svarat och tolkat frågor till texterna.

Bedömning: fokus är på träning men visar man god läsförståelse under arbetsområdet så tar jag med mig det som ett underlag för bedömning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback